درس ۴۴زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 23 اردیبهشت 1389

درس 44

از سری حکایت های ملا نصرالدین

زبان: ترکی اذربایجانی به فارسی

موضوع: قیمت امیرتیمور

درس 44

قیمت امیرتیمور:امیر تیمورون قئیمتی:

روزی ملا با امیرتیمور در حمام بود.

بیرگون،ملا  امیرتیمورایله حامام دا ایدی.

امیر تیمور به شوخی از ملا می پرسد: ملا، اگر من غلام می بودم ، چند می ارزیدم؟

امیرتیمور شوخلوق ایله ملادان سوروشور:ملا،اگرمن قول اولسایدیم نئچه یه دیه ردیم؟

ملا می گوید قربان،پنجاه دینار.

ملا دئییر: قربان،اللی دینارا.

امیر عصبانی شده،می گوید:احمق، پنجاه دینار تنها بهای لنگی است که به کمربسته ام.

امیر آجیخلائیب، دئییر: آخماق،اللی دینار فقط (فگت) بئلیمه باغلادیغیم فیطه نین قیمتی دیر.

ملا می گوید: قربان،من هم تنها بهای لنگ را گفتم، وگرنه امیر خودش یک پول سیاه هم نمی ارزد.

ملا دئییر: قربان، من ده ائله فیطه نین قئیمتینی دئدیم! یوخسا امیرین اؤزو بیرقره پولادا دگمز.

@title