معرفی نرم افزارdilmanc  چاپ
تاریخ : 21 مرداد 1389

معرفی نرم افزار دیلمانج (مترجم متون انگلیسی و ترکی استانبولی به ترکی آذربایجانی):

انگلیسی به ترکی آذربایجانی

ترکی آذربایجانی به انگلیسی

ترکی استانبولی به ترکی آذربایجانی

این نرم افزار(dilmanc translator) تولید وزارت علوم و فناوری کشور آذربایجان است که به آسانی متون انگلیسی و ترکی استانبولی شمارا به ترکی آذربایجانی ترجمه می کند. قسمت مترجم ترکی به آذربایجانی این نرم افزار بیشتر برای ترک زبانان غیراز آذربایجانی تهیه شده تا به آسانی به تفاوتها و تشابهات زبانی خود پی ببرند و معادل لغات و جملات زبان خود را درزبان اذربایجانی پیداکنند(البته اینجا منظور ترک های ترکیه است).قسمت مترجم انگلیسی به آذربایجانی این نرم افزار هم برای همگان تعبیه شده است ، اعم از(فارس زبان،عرب زبان و.........).

برای استفاده از این نرم افزار نیازی به دانستن زبان انگلیسی نیست،جمله مورد نظرخود را از فارسی توسط یک نرم افزار مترجم فارسی به انگلیسی ،به زبان انگلیسی ترجمه کنید و جمله انگلیسی بدست امده را توسط این نرم افزار به ترکی آذربایجانی ترجمه کنید و یا بلعکس........

کار با نرم افزار ساده و راحت است،فقط کافیست تا آن را دانلود کنید و ازاستفاده با آن لذت ببرید.

لینک دانلود

@title