بسته دیکشنری-قسمت نهم  چاپ
تاریخ : 24 اردیبهشت 1390

 سلام به دوستای گلم....دوباره برگشتم به آموزش  دادن...اینشالا ایندفه پرکاروپرتوان بتونم آموزشو ادامه بدم.....موفق باشین.

 

قسمت نهم: حرف (ح)

در ادامه مطلب.................با ما باشید....

olay

حادثه

köbə

حاشیه

ələ gələn

حاصل

anıq

حاضر

dostaqlama

 حبس

torban

حجاب

azı

حداقل

artığı

حداکثر

oran

حدوحدود

radə

حدود

çoxsama

حراج

ıstilik

حرارت

yaramaz

حرام

hirs

حرص

söz

حرف

xosantı

حرف درگوشی

ış

حرفه

qımzama

حرکت

hörmət\sayğı

حرمت

ıpək

حریر(ابریشم)

bunaq

حریف

yanqın

حریق

sayış

حساب

sayışçı

حسابدار

orançi

حسابرس

oranlama

حسابرسی

duyuçu\sensur

حسگر

şəkəməz

حسود

bücək

حشره

qorğan

حصار

çit

حصارچوبی

oluş

حضور

qazıcı

حفار

oyuş

حفر

qazımaq

حفاری کردن

qazmaq

حفرکردن

qazılmaq

حفرشدن

doğru

حق

aylıq

حقوق

aylıqçı

حقوق بگیر

oyun

حقه

aldaqçı

حقه باز

döğru

حقیقت

tənkə

حلبی

ulaşım

حمل و نقل

uslar

حواس

dalğın

حواس پرت

dirim

حیات

evlək

حیاط

sanqu

حیران

dırgı

حیوان

damazlıq

حیوان اهلی

çoqa

حیوان وحشی

@title