درس۸زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 5 اردیبهشت 1388

سلام خدمت دوستای گلم.این درس یه مکالمه باموضوع گفتگو درمورد رزرو صندلی خالی دراتوبوسه که بادرسهای قبلی یه خرده ازلحاظ تلفظ تفاوت داره واگه درسای قبلیو دنبال کرده باشید در این درس به تفاوتها پی میبرید.مثلا کلمه ببخشید در ترکی آذربایجانی بالهجه ترکهای شمال ایران بصورت باغیشلایین تلفظ میشه ولی بالهجه ترکهای شهرستان فریدن اصفهان بصورت باغوشلویون تلفظ میشه وبهمین صورت درلغات دیگر کمی باهم اختلاف دارند.این درس بالهجه ترکی ترکهای منطقه فریدن که شامل:داران وحومه آن وهمچنین چادگان وحومه اش ویان چشمه درورودی شهرکرد وروستای بن درچهارمحال بختیاری وافوس وبویین میاندشت شهرستان فریدن وهمچنین روستاهای ترکنشین شهرستان فریدونشهر ((که اکثر جمعیت آن ازنژاد گرج میباشند)) تلفظ شده است.

دراتوبوس((اوتوبوسده::ütubusdə)):

1 سلام. خسته نباشی.ببخشید صندلی خالی هست؟

Səlam.xəstə olmuyay.bağuşluyon.boş səndəlıli var?

سلام.خسته ال مویای؟باغوشلویون بش صندلی وار؟

2 نه.شرمندم.همه جاهاروگرفتند.بروباسرویس بعدی بیا!

Yox.şərməndə.təmam yerləri tutublar.get servis bə di ynən gəl.

یخ.شرمنده.تمام یئرلری توتوب لار.گئت سرویس بعدیینن گل.

1 سرویس بعدی ساعت چندحرکت میکنه؟

Servis bə di nə saat hərkət elər?

سرویس بعدی نه ساعات حرکت الر؟

2 هرموقع پرشددیگه حرکت میکنه.معمولا باید ساعت 12حرکت کنه.

Hərvəğt dolı olde daha hərkət elər.məmulən gərək saat12 hərkət eliyə

هروقت دلی الده داها حرکت الر.معمولا گه رک ساعات 12 حرکت ائلیه.

1 من باخودت میام.آخه خیلی عجله دارم.باید زودبرسم خونه.

Mən səninən gəlirəm.axa xeylı əcələ varum.gərək tez çatam əvə.

من سنی نن گلیرم.آخا خیلی عجله واروم.گرگ تئز چاتام اوه.

2 باشه.پس بیابالا((سوارشو))تاحرکت کنیم.

Xob.pəs gəl öxari(min da) hərkət eliyək.

خب.پس گل اوخاری.((مین دا))حرکت الییک.

1 نمیدونی کی میرسیم؟

Bilmirəy havəğt çatarag?

بیلمیره ی هاوقت چاتاراگ؟

2 فکرکنم تانیم ساعته دیگه.

Fekr elirəm nim saat da!

فکرالی رم نیم ساعات دا.

1 البته میدونم تندرفتن اشتباهه ولی عجله دارم.اگه میشه تندبرو....!

əlbətə bilirəm tez (tund) getmək eştebahdur ama əcələ varum.əgər ölur tez get....

البته بیلی رم تز(توند) گتمک اشتباه دور آما عجله واروم.اگر الور تزگت....!

@title