معرفی کتاب  چاپ
تاریخ : 4 فروردین 1388

بهترین کتاب جهت درک مطلب انگلیسی بهمراه تست های کنکور(ویژه کنکور زبان) 

bridging the gap راهنمای زبان تخصصی کنکور __ترجمه :استاد مولایی 

چاپ سازمان سنجش(چاپ هشتم)

@title