درس ۴۶زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 23 اردیبهشت 1389

درس ۴۶

از سری حکایت های ملا نصرالدین

زبان: ترکی اذربایجانی به فارسی

موضوع: یک ثانیه صبرکن !

درس ۴۶

یک ثانیه صبرکن !بیرثانیه صبرائله!

یک روز ملا بالای گلدسته ی مسجد مناجات می کرد.

بیرگون ملا مسجدین گلدسته سینده مناجات وئریردی.

زیر گلدسته یکی دستهارا به آسمان گرفته و می پرسد:

گلدسته نین آشاغاسیندا بیریسی اللرینی گؤیه توتوب،سوروشور:

خدایا،هزارسال در نظرتوچقدر است؟

ایلاهی،مین ایل سنین نظرینده نه قدردی(دیر)؟

ملا از ان بالا می گوید: هزارسال درنظرمن درحکم یک ثانیه است.

ملا یوخاردان دئییر: مین ایل منیم نظریمده بیرثانیه حوکمونده دی.

آدم از نو می پرسد: دوهزار دینار در نظر تو چقدر است؟

آدام تازادان سوروشور: ایکی مین دینارسنین نظرینده نه قدردی؟

ملا می گوید: دوهزاردیناردرنظرمن در حکم یک دیناراست.

ملا دئییر: ایکی مین منیم نظریمده بیردینار حوکمونده دی.

آن شخص تمنا می کند:حالا که اینطوراست،یک دیناربه من عطاکن!

او آدام تمنا ائدیر کی :اوندا منه بیر دینار باغیشلا!

ملاجواب می دهد: یک ثانیه صبرکن!

ملا جواب وئریر: بیرثانیه صبرائله!

@title