درس ۳۳زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 9 بهمن 1388

جمله سازی درزبان ترکی:

بخش چهارم:حرف (با) در زبان ترکی آذری:

****************************** 

مشاهده درس در ادامه مطلب.......................

جمله سازی درزبان ترکی:

بخش چهارم:حرف (با) در زبان ترکی آذری:

******************************

(با) در زبان ترکی بشکل گوناگون نوشته و خوانده میشود که عبارتند از:

( ایله ، له ، لی ، نن ، نان ). ولی شکل رسمی آن (ایله) میباشد که کاربرد بیشتری تا بقیه اشکال این حرف دارد. مثلا ( نن یا نان ) شکل غیررسمی آن میباشد که در گفتار محاوره ای بعضی به کارمی برند و ( لی ) شکل دیگر است که کمتر کاربرد دارد و کاربردش غیررسمی است، بعضی مواقع هم بدنبال کلمه بیاید معنی (به) میدهد. حرف (له) هم شکل دیگر و به گفته ای مخفف همان (ایله) میباشد که در گفتارمحاوره ای به کثرت بکارمی رود.

مثال ها:

* محمد گؤزل طرزله درس اوخویور.

* علی طیاره ایله(طیاره له) سفرائله دی.

* من ماشین+ نن(ماشینن) گلدیم.

(بامن: من ایله//باتو:سن ایله//بااو:اوایله//باما:بیزایله//باآنها:اولارایله//باشما:سیزایله)

مثالی دیگر: با زیبایی : گؤزه ل لیک ایله// با هرکسی : کیمسه ایله.

@title