همکاری  چاپ
تاریخ : 18 تیر 1388

دوستانی که به هرنوعی به ترکی ترکمنی واویغوری یا شاخه های دیگر ای زبان آشنایی دارند به بنده در تکمیل این وبلاگ کمک کنند..دوست دار شما عزیزان..مرصاد. 

email: mr2najaf @ gmail.com

@title