درس ۱۱زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 10 تیر 1388

این درس جملات کاربردی مهم ادامه درس دهم میباشد که در ادامه به آن میپردازیم.....

یه تلفن بمن بزن//بیر تلفن منه وور((ویر))//bir tel mənə vör

یه زنگ بمن بزن//بیرزنگ وور منه//bir zəng vör mənə

یه چای برامن بریز//بیرچای منه توک//bir çay mənə tük

بشین اینجا//اوتو بوردا//otu burda

چیزی لازم نداری بگیرم//بیرشئی ایسته میسن بیلوه آلام//birşey istəmisən biləvə alam

امروز ماشینتو میدی بهم قرضی//بوگون ماشینوی بیلمه وئریسن:

Bugün maşinivi biləmə verisən?

 شرمنده لازمش دارم//شرمنده اوزومه لازیم دیر//şərməndə.özümə lazim dir

مشکلی نداره.باتاکسی میرم//نئی نا.تاکسینان گئدرم//neynah.taksinan gedərəm

میری چندتا نون بگیری بیای//گئدرسن نئچه دانا چورک آلاسان گله سن:

Gedərsən neçə dana çurək alasan gələsən?

@title