درس۱۰زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 10 تیر 1388

درس دهم را با یکسری جملات کاربردی ومهم شروع میکنم که باقی آن را دردرس یازدهم مینویسم.......................در ادامه..............

ساعت چنده؟//ساعات نئچه دیر؟//saat neçədir?

ساعت 4است.//ساعات 4دیر//saat 4 dir

ساعت 10 دقیقه مانده به 4است//ساعات 10 دگیگه قالیر4//saat10 dəgigə ğalır4

کی میای اینجا؟//نه واقت گلیسن(گله جکسن) بیرایا؟//nə vagt gəlisən biraya?

کی میری اونجا؟//نه واقت گئدیسن اورایا؟//nə vagt gedisən uraya?

باورم نمیشه//اینانا بیلمیرم//inana bilmirəm.

چراداری میری؟//نه ایچون گئدیسن؟//nə içün gedisən?

چراداری میای؟//نه ایچون گلیسن؟//nə içün gəlisən?

چرا نمیای؟//نیه گلمیسن؟//niyə gəlmisən?

ازاینجا برو!//بوردان گئت//burdan ged

کی میتونم ببینمت؟//نه واقت سنی گوره بیله رم؟//nə vagt səni görə bilərəm

کجا بیام ببینمت؟//هارا گه لیم سنی گورمه یه؟//hara gəlim səni görməyə

نکته::بجای ته ایچون از نیه هم میتوان استفاده کرد((nə içon==neyə))

@title