آموزش الفبای لاتین ترکی آذری  چاپ
تاریخ : 29 فروردین 1388

الفبای لاتین زبان ترکی آذربایجانی: 

در ادامه.................

FARSCA

تلفظ ها و حروف مربوطه در الفبای فارسی

حرف

Hərf

آ

a

اَ

ə

ب

b

ج

c

چ

ç

د

d

اِ

e

ف

f

گ

g

غ

ğ

ه ، ح

h

ایی

i

ای

І

ج

j

ک

k

ل

l

م

m

ن

n

اُ

(او) تلفظ بصورت O

o

اُ تلفظ بصورت

( عو)

ŏ

پ

p

ق

q

ر

R

س ، ث ، ص

s

ش

ş

ت

t

یو

.او

u

أ ُ

ŭ

و ،

w v

v

خ ، ژ

x

ای

. یی

y

ذ ، ز

z

  

آنا

(

ana)

اَردَم

(

ərdəm)

چیچَک

(

çiçək )

قیزیل

(

qІzІl)

اوغلان

(OĞLAN)

گؤل

(

gŏl)

یورد

(yurd)

تورک

(

tŭrk)

@title