(آموزش زبان ترکی) :  چاپ
تاریخ : 2 فروردین 1388

بلاخره آموزش زبان ترکی راشروع کردم....خوشحالیم اگه دوستای دیگه ای هم به مابپیوندند..درضمن ترکی فریدنی وتفاوت ان با ترکی تبریزی هم مورد بحث قرار میگیره... 

بنابراین امیدوارم طی آموزش هایی که در اینجا قرار میگیره ترکزبانان شهرستان فریدن و همچنین تمام عاشقان زبان ترکی زبان خود راتکمیل کرده  و گامی برای صعود به یادگیری زبان ترکی استانبولی و آذری رسمی باشد وبا مردم عزیز استانهای ترکنشین همراهی کنند..

@title